Εταιρεια

 

Boro Ζέρβας Κων/νος
Χημικά προϊόντα – Κόλλες
19χλμ. Θεσ/νικης Πολυγύρου
2310 467 468, 2310 467 477

————————————

Boro Zervas Konstantinos
Chemical products – Adhesives
19klm Thess/nikis Poligirou
2310 467 468, 2310 467 477